paliwo.jpgStosownie do art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w I terminie 2012 r. faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego za okres 5 miesięcy).
 
 
 
W związku z powyższym w 2012 roku producenci rolni mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w terminach:
  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. producenci rolni będą mogli dołączyć do wniosku o zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2013 r.

Wprowadzenie zmian przepisów w zakresie terminów składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz jego wypłaty wynikało z potrzeby dostosowania tych przepisów do przepisów o finansach publicznych określających termin uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizacją tego zadania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com