koalicjabiopaliwa.jpgW dniu 22 października br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w specjalnym, rozszerzonym posiedzeniu Koalicji na Rzecz Biopaliw. Poświęcone ono było niedawnej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w Dyrektywie 2009/28/WE oraz Dyrektywie 2009/30/WE w sprawie wykorzystania biopaliw w realizacji celu 10% paliw odnawialnych w transporcie w 2020 roku. W spotkaniu, oprócz organizacji formalnie tworzących Koalicję tj. Krajowego  Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw, uczestniczyli również szefowie Izby Zbożowo-Paszowej, Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji uczestnicy posiedzenia wymienili pierwsze spostrzeżenia i opinie na temat kluczowych elementów zawartych w propozycji KE  m.in. ograniczenia do 5% wykorzystania biopaliw z surowców rolnych mających jednoczesne zastosowanie  w produkcji żywności oraz nadanie  dodatkowych emisji CO2 surowcom rolnym związanych problematyką tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC – z ang. indirect land use change). Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie wspomnianymi propozycjami Komisji oraz ewentualnymi konsekwencjami wejścia ich w życie.

Stwierdzono, że propozycje te bazują na niezbyt przemyślanych i nie dostatecznie udokumentowanych przesłankach. Stoją one także w sprzeczności z dotychczas kreowaną we Wspólnocie polityką rozwoju krajowego i europejskiego rolnictwa, co było jednym z podstawowych założeń tworzenia zasad jej polityki biopaliwowej.

W najbliższych dniach spodziewane jest wydanie oficjalnego stanowiska organizacji uczestniczących w spotkaniu, które zostanie skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstw: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com