paliwoW odpowiedzi na opinię samorządu rolniczego w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r., resort rolnictwa poinformował, że podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Zgodnie z ww. dyrektywą Rady 2003/96/WE państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/ 1 000 l. Wprowadzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/ 1000 l dla oleju napędowego opodatkowanego według stawki w wysokości 1 171,00 zł/1000 l (dla roku 2018) oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o ok. 1.081,1 zł/1 000 l (tj. 1,08 zł /litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PL w wysokości 4,2796 zł — według informacji Komisji Europejskiej (Dz. Urz. UE C 353/1 z 02.10.2018 r.)).

Jednocześnie przekazano, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaproponowano m.in. zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji w wysokości 30 litrów na 1 DJP

Uwzględniając kwotę środków ustaloną projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w łącznej wysokości 1 180.000 tys zł oraz procedowane w Sejmie RP zmiany w ustawie o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na 2019 r. resort poinformował, że nie jest możliwe podwyższenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego powyżej kwoty 1,00 zł/l.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com