dzik2W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że dla prowadzenia gospodarki zasobami zwierzyny łownej obszar terytorium Polski został podzielony na obwody łowieckie, którymi zarządzają, co do zasady, ich dzierżawcy.

Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła łowieckie stanowiące, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie zagadnienia dotyczące: organizacji kół łowieckich, kontroli ich działalności oraz obowiązków członków kół łowieckich stanowią problematykę bezpośrednio należącą do sfery kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska.

Mając powyższe na uwadze Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wykonywanie polowań w tym polowań na dziki, nie stanowi czynności podlegających bezpośredniemu nadzorowi organów Inspekcji Weterynaryjnej. Obowiązujące prawo nie przewiduje także obecności przedstawicieli tej instytucji w trakcie ich wykonywania, w szczególności w zakresie postępowania w łowisku. Z tego względu informacje o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących bioasekuracji w trakcie polowań na dziki winny być przekazywane bezpośrednio do właściwego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej w związku z szerzeniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików jako gatunku zwierząt odpowiedzialnego za rozprzestrzenianie się tej choroby w środowisku naturalnym, dokładają wszelkich starań aby prowadzone polowania były jak najbardziej efektywne oraz spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa biologicznego. W tym zakresie współpracują z kołami łowieckimi, myśliwymi niezrzeszonymi oraz leśniczymi. W kierowanej do nich korespondencji wielokrotnie wskazywano zasady prawidłowej bioasekuracji myśliwego. Prowadzone są również szkolenia mające na celu przybliżenie oraz podkreślenie wagi zagadnień prawidłowej bioasekuracji w trakcie oraz po pobycie w łowisku, oraz szkolenia dotyczące metodyki pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Ponadto Inspekcja Weterynaryjna od lat dokonuje zakupów przenośnych chłodni w celu wykorzystania przez myśliwych do przechowywania tusz dzików do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych.

Szczegółowe wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. z 18 lipca 2018 dostępne są pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii. Zamieszczono tam m.in. film instruktarzowy „Afrykański pomór świń. Bioasekuracja” zrealizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Źródło: GIW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com