trzoda chlewnaW odpowiedzi na przesłany przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie działań w związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), resort rolnictwa poinformował, że w kwestii dotyczącej odstrzału dzików, odstrzał sanitarny realizowany jest w sposób ciągły od 2016 w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229) oraz w oparciu o rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub Wojewodów.

Przekazano, że w marcu br. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do właściwych wojewódzkich lekarzy weterynarii z prośbą o wydanie przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii rozporządzeń w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Podkreślono, że powiatowi lekarze weterynarii na bieżąco, analizując sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, wydają rozporządzenia nakazujące poszczególnych kołom łowieckim wykonanie odstrzału określonej liczby dzików na danym terenie.

Jednocześnie w celu usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF opracowano i przyjęto ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa w dniu 2 sierpnia br. została podpisana przez Prezydenta RP i skierowano do publikacji.

Poinformowano, że redukcja pogłowia dzików jest prowadzona również w ramach planowej gospodarki łowieckiej. Ponadto w związku z obecna sytuacja epizootyczną, w porozumieniu z resortem rolnictwa, celem usprawnienia zwalczania ASF na terytorium kraju Minister Środowiska wydał następujące akty prawne:

  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 1487);
  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. poz. 1486);
  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 1485);
  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. poz. 1484).

Zmiany, które zostały wprowadzone polegają głównie na:

  • dopuszczeniu do używania noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych podczas wykonywania polowań na dziki nocą;
  • możliwości odbywania polowań indywidualnych równocześnie z polowaniami zbiorowymi w tym samym obwodzie łowieckim;
  • wyłączeniu dzików pozyskanych podczas odstrzału sanitarnego z ubytków w planach łowieckich czy
  • dopuszczeniu do polowań na dziki przez cały rok.

W odniesieniu do kwestii odpowiedniego zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przed przeniesieniem wirusa ASF oraz prowadzenia kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej określonych przepisami prawnymi wymagań, przekazano, że działania te są prowadzone w sposób ciągły, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są zdecydowane działania.

Ponadto wskazano, że w dniu 6 lipca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1333), które wprowadza dodatkowe środki dla gospodarstw utrzymujących świnie na obszarach objętych ograniczeniami zgodnie z decyzją Komisji 2014/709/UE.

W dniu 15 lipca weszło również w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015—2018 (Dz. U. poz. 1378). Poszerzono obszar obowiązywania ww. programu oraz dodano nowe wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie. Zgodnie z ww. programem na wskazanych obszarach do 14 sierpnia br. rolnicy utrzymujący świnie muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji.

W przypadku złożenia oświadczenia o niespełnieniu wymogów Programu mogą skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji. W takim przypadku, świnie z gospodarstwa muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii. Rolnikowi, który zrezygnuje z utrzymywania świń przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta oraz rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

Poinformowano, że równolegle realizowane są w sposób ciągły działania informacyjno — edukacyjne, których celem jest uświadomienie zagrożeń wynikających z wstępowania ASF, zwłaszcza u zwierząt dzikich oraz zwrócenie uwagi na odpowiedzialne postępowanie rolników oraz przedsiębiorców, w tym stosowanie się do określonych w przepisach prawnych wymagań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com