fafr rek W Ministerstwie Rolnictwa dobiegają końca prace nad oczekiwanym przez podlaskich rolników rozporządzeniem w sprawie rekompensat za rezygnacje z utrzymywania świń w związku z ASF. 26 czerwca 2015 r. opiniując przekazany do konsultacji projekt Zarząd negatywnie ocenił proponowane w nim zasady i stawki rekompensat. Zdaniem Zarządu w projekcie nie zostały w pełni uwzględnione derogacje zawarte w art. 57 ustawie o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla Ministra Rolnictwa, co do warunków wypłacania rekompensat. Zarząd szczególnie zwrócił uwagę na oferowana wysokość rekompensaty, jaką miały by otrzymywać rolnicy z Podlasia.

Zdaniem KRIR proponowana wysokość rekompensaty 100zł rocznie za sztukę –zrekompensuje być może, poniesione straty za zaprzestanie produkcji, jedynie dla gospodarstw prowadzących tucz, szczególnie w systemie nakładczym. Natomiast jest zdecydowanie za niska dla pozostałych grup gospodarstw, w tym również dla osób i gospodarstw utrzymujących świnie na potrzeby własne.

Zarząd KRIR oczekuje że MRiRW dokona istotnych zmian w projekcie, w celu ;
1. Zróżnicowania stawek rekompensat - ze względu na system produkcji w zależności od typu gospodarstw, grup technologicznych jak ilości utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, z uwzględnieniem podziału m.in. na

  • tuczarnie,
  • system zamknięty,
  • hodowle zarodowe i reprodukcyjne
  • oraz gospodarstwa utrzymujące świnie na własne potrzeby w tym utrzymujące pojedyncze świnie bez obowiązku rejestracji w systemie IRZ,

jak również na;

2. Zmianę terminu, składania wniosku o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty na wcześniejszy - obecny projekt dopuszcza składanie wniosków dopiero po 15 maja.

zobacz pismo KRIR >>> 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com