trzoda chlewnaGłówny Lekarz Weterynarii informuje, iż za świnie poddawane ubojowi lub zabijane z nakazów wynikających z decyzji powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze obowiązywania Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 – 2018, posiadaczom tych zwierząt będzie przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej tych zwierząt, która określana będzie na podstawie średniej z trzech kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców.

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi w rzeźni, którego mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia, odszkodowanie będzie pomniejszane o kwotę uzyskaną ze sprzedaży świni do rzeźni. W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi z przeznaczeniem mięsa na użytek własny, którego mięso zostanie uznane za zdatne do spożycia, posiadacz będzie otrzymywał odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

W przypadku zwierzęcia zabitego z nakazów wynikających z decyzji powiatowego lekarza weterynarii, posiadacz będzie otrzymywał odszkodowanie w pełnej wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Odszkodowanie opisane powyżej nie będzie przysługiwało hodowcom świń m.in. w przypadku:

  • wprowadzenia w ciągu ostatniego roku świni do gospodarstwa na obszarze obowiązywania programu bioasekuracji bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
  • nieprzestrzegania zasad prowadzenia i aktualizowania księgi rejestracji zwierząt w gospodarstwie, oznakowania świń oraz nie zgłaszania do ARiMR siedziby stada świń jeśli posiada więcej niż 1 sztukę, przemieszczeń świń, uboju świń oraz zmiany stanu liczebnego stada (w tym padnięcia) z wyjątkiem urodzeń i przywozu świń z zagranicy.


Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż odszkodowania za zwierzęta zabite lub ubite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przyznawane są przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, a rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwach niespełniających wymagań w zakresie bioasekuracji w latach 2015 – 2018, przyznaje wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednym z warunków uzyskania obu świadczeń jest złożenie do 29 maja 2015r. przez posiadacza tych zwierząt, we właściwym miejscowo powiatowym inspektoracie weterynarii, oświadczenia, iż należące do niego gospodarstwo nie spełni wymagań bioasekuracji przewidzianych Programem w latach 2015 -2018.

W załączeniu przekazuje się wzór oświadczenia, który może być pomocny dla producentów rolnych, zamierzających je składać.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina również, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz. U. z 2015 r. poz. 517), Programem tym objęte są następujące gminy na obszarze województwa podlaskiego:

  • Giby i Sejny z miastem Sejny – w powiecie sejneńskim;
  • Lipsk i Płaska – w powiecie augustowskim;
  • Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo – w powiecie białostockim;
  • Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo – w powiecie sokolskim.


wzór->>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com