trzoda chlewna

Nie będzie dofinansowania kosztów ponoszonych przez rolników związanych z zabezpieczeniem gospodarstw przed afrykańskim pomorem swiń. 

Z odpowiedzi udzielonej przez MRiRW (odpowiedź MRiRW)  na nasze uwagi (opinia KRIR) dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (projekt rozporządzenia) wynika iż rolnicy nie mogą spodziewać się dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów profilaktyki i zabezpieczenie gospodarstw przed ASF bez zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. 

Komisja Europejska, wydała 9 października 2014 r. nową decyzję wykonawczą 2014/709/UE (tekst decyzji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich uchylającą decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63),  i przedłużyła czas stosowania środków, na obszarach podlegających ograniczeniom, do dnia31 grudnia 2018 r.

Obecnie dobiegają końca prace legislacyjne dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( projekt rozp.) Natomiast w związku nową decyzją Komisji Minister Rolnictwa wydał 13 października rozporządzenie ( Dz.U.2014.1394) w formie aktu jednorazowego zmieniające  rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. (Nowy jednolity tekst rozporządzenia)

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym środków polegają na przywołaniu w jego treści nowej decyzji Komisji Europejskiej i jej przepisów. Zmianie ulegają m.in. zasady przemieszczania świń z obszaru ochronnego. W przypadku przemieszczania świń z gospodarstwa położonego na obszarze ochronnym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skróceniu z 40 do 30 dni uległ czas, przebywania świń w gospodarstwie, poprzedzający ich przemieszczenie.

Dodatkowo, w rozporządzeniu wskazano zasady produkcji na obszarze objętym ograniczeniami świeżego mięsa świń oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się lub zawierających w swoim składzie mięso świń, w przypadku gdy produkty te zostały pozyskane ze świń (lub ich mięsa), które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE.

W związku z powyższym wprowadzono przepis wskazujący, że dopuszcza się wysyłanie do innych niż Rzeczypospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej świeżego mięsa świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się lub zawierających w swoim składzie mięso świń, wyprodukowanych (ubój, rozbiór, przetwórstwo) na obszarze objętym ograniczeniami, w przypadku, gdy produkty te zostały pozyskane ze świń (lub ich mięsa), które były od urodzenia utrzymywane
w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE. Dodatkowo, produkty takie muszą być wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, które zapewnią, że produkcja produktów odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów pozyskanych od świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami. Takie produkty podlegają znakowaniu znakiem, jakości zdrowotnej lub znakiem identyfikacyjnym o kształcie owalnym, o którym mowa w przepisach unijnych.

Przepis taki był wskazany w przepisach decyzji wykonawczej nr 2014/178/UE,

Jednakże nie dotyczył on wcześniej terytoriów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com