komisja europejska"Raz jeszcze wzywam Federację Rosyjską do zaangażowania się w konstruktywne rozmowy w tej sprawie, w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania." - komisarz UE ds. zdrowia Tonio Borg apeluje do Rosji o podjęcie rozmów na temat zakazu importu unijnej wieprzowiny i jego nieproporcjonalnej skali. Poniżej treść oświadczenia komisarza Borga w tej sprawie.


“24 stycznia br. stwierdzono dwa przypadki afrykańskiego pomoru świń (APŚ) u dzików na terenie południowej Litwy, w rejonie graniczącym z Białorusią. Podjęto natychmiastowe działania, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby poza zainfekowany obszar na terytorium Litwy.  

Ostatnie naukowe dowody świadczą, że wspomniane dwa litewskie przypadki APŚ są związane z nieskutecznymi próbami opanowania przedłużającego się występowania tej choroby w zachodnich regionach Rosji i niedawnego jej przedostania się na terytorium Białorusi. Rosjanie nie dostarczyli informacji ani dowodów na podjęcie środków mających na celu powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się choroby na terytorium Unii Europejskiej.

Rosja wprowadziła bezprecedensowe ograniczenia na import świń i mięsa wieprzowego ze wszystkich 28 państw członkowskich, mimo iż występowanie choroby ograniczone jest wyłącznie do określonego obszaru na Litwie. Te ograniczenia, poza tym, że mają istotny gospodarczy wpływ na działalność europejskich producentów, są także nieproporcjonalne i sprzeczne z międzynarodowymi zasadami handlu.

To embargo handlowe, wprowadzone przez Rosję dwa tygodnie temu, obowiązuje nadal, pomimo - nieskutecznej jak dotąd - prośby o spotkanie z moim rosyjskim odpowiednikiem i o przeprowadzenie rozmów technicznych na wysokim szczeblu. Próby dojścia do porozumienia o współpracy, uwzględniającej ograniczenia w handlu wyłącznie do zainfekowanego obszaru, są jak dotąd nieskuteczne. Raz jeszcze wzywam Federację Rosyjską do zaangażowania się w konstruktywne rozmowy w tej sprawie, w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Poprosiłem podległe mi służby o kontynuowanie wraz z rosyjskimi ekspertami prac służących określeniu najlepszych metod dla natychmiastowego zastosowania zasady regionalizacji i ponownie wyrażam moją gotowość do szybkiej podróży do Moskwy w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania i wznowienia obrotu handlowego.

Na koniec pragnę podkreślić, że w świetle dostarczonych zapewnień, podjętych wysiłków nadzoru i kontroli oraz doskonałego statusu zdrowotnego wszystkich niezainfekowanych regionów UE, całkowity zakaz jest zupełnie nieproporcjonalny.”

Źródło: KE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com