IMG 8110W dniu 16 września br. w Spale odbyła się konferencja  Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.  Konferencję otworzyła i prowadziła Pani Zofia Stankiewicz- - I Zastępczyni Przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, która podkreśliła, że kobiety na terenach wiejskich podejmują wiele wyzwań, są odpowiedzialne za spajanie rodziny i zachowywanie tradycyjnych wartości rodzinnych. W konferencji wzięły udział panie z Prezydium Rady ds. kobiet: Pani  Krystyna Stępniak - członkini Prezydium, Maria Tatarczyk - członkini Prezydium, Jolanta Nawrocka - członkini Prezydium.

Wśród zaproszonych gości do Spały na spotkaniu Rady Kobiet KRIR byli: Pani Maria Fajger- p.o. prezesa ARiMR,  Urszula Kwil- Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MR i RW, Jan Boczek- Prezes Rabatu Rolniczego, Marcin Wdowiak- Dyrektor Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A ( EuCO)  oraz przedstawicielki kobiet Izb Rolniczych z całego kraju,. W posiedzeniu wzięli udział także  Wiktor Szmulewicz- Prezes KRIR  oraz Bronisław Węglewski- Prezes IRWŁ, którzy uroczyście powitali przybyłe kobiety.

W pierwszym punkcie posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, wystąpiła pani Maria Fajger  - p.o. prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła bieżące działania ARiMR oraz odpowiedzi na wątpliwości w zakresie płatności bezpośrednich i trwającego szacowania szkód po tegorocznych nawałnicach. Prezes zaznaczyła, że ARiMR jest jedyną agencją w kraju  rozdysponowującą fundusze unijne.  Od początku  września część działań ARR zostało przejęte przez ARiMR  w wyniku połączenia ARR i ANR w jedno ciało jakim jest powstała instytucja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - KOWR. W agencji przygotowywane są procedury dla KOWR. Działanie w zakresie materiału siewnego od nowego roku oceniane będzie przez ARiMR w biurach powiatowych. W oddziałach regionalnych ARiMR trwa obsługa grup producenckich i ich konsolidacji – mówiła prezes Maria Fajger.

IMG 8113 IMG 8119 IMG 8121

 

Prezes poinformowała, że ARiMR obecnie jest na etapie przygotowywania wypłaty zaliczek dla dopłat obszarowych na poziomie 70%. Wewnętrzna kontrola administracyjna w Agencji w tym temacie jest obecnie na półmetku. Od 1 grudnia będzie wypłacana reszta płatności bezpośrednich. Na takim samym poziomie trwa uruchomienie  poszczególnych działań  w zakresie PROW. Przedstawicielka ARiMR zaznaczyła, żaby  śledzić harmonogramom  naboru , który będzie ogłaszany na stronie ARiMR. Prosiła także o wnoszenie uwag na poziomie legislacji dla poszczególnych programów.

Została podjęta inicjatywy, by w pierwszej kolejności wypłacić zaliczki dla rolników z 6 województw najbardziej dotkniętych stratami. Pani Prezes skierowała apel o  to, by ci, którzy zostali dotknięci nieszczęściem nawałnicy, a dokonali inwestycji czy zakupu maszyn z PROW 2007-2013 czy 2014-2020, złożyli w jak najszybszym terminie proste oświadczenia o powstałych szkodach do oddziałów ARiMR, by uniknąć niepotrzebnych problemów.

Podczas spotkania uczestniczki zadawały pytania w związku ze zmieniającymi się drukami o płatności bezpośrednie i dlaczego powierzchnia gruntów pod płatności jest nietożsama z ewidencją gruntów?

W odpowiedzi Pani Prezes przekonała, iż trwają dyskusje pomiędzy ARiMR a MRiRW w sprawie tego problemu. Wszyscy mamy z tym kłopot. A jeśli chodzi o zmiany w formularzach: następują ciągle zmiany podstaw prawnych i dlatego Agencja zmuszona jest dostosowywać wnioski – powiedziała p.o. prezesa ARiMR.

Co z pomocą dla rolników poszkodowanych w klęskach? Kredyt nie jest rozwiązaniem, bo trzeba go będzie kiedyś spłacić.

Pani Prezes zaznaczyła, że na tym etapie kredyt jest jedną z form pomocy dla rolników. Będą też nabory PROW. Polska wystąpiła o wypłatę jednorazowego wsparcia z Komisji Europejskiej, ale decyzji ostatecznej w tym zakresie z Brukseli jeszcze nie ma.

Uczestniczki posiedzenia zaznaczyły, że napływa wiele wniosków z terenów zniszczonych  nawałnicą, a organy na szczeblu wojewódzkim nie są w stanie ich zatwierdzić. Co robić w takiej sytuacji z niekompletnym wnioskiem?

Pani Prezes zaproponowała, że lepiej złożyć niepełny wniosek do ARiMR , niż go nie złożyć. W razie niekompletności wniosku, będziemy prosić o uzupełnienia- powiedziała Pani Prezes. Zastanowimy się też, czy w tej sytuacji nie przedłużyć naboru wniosków.

Przedstawiciel ARiMR zwróciła się z prośbą o składanie oświadczeń w sprawie poniesionych strat czy to związanych z uprawami, budynkami czy maszynami rolniczymi, Ważne jest ,żeby rozpowszechniać tą inicjatywę pomocy i zgłaszać wszelkie szkody, które rolnicy ponieśli do Oddziałów ARiMR, Biur Powiatowych, czy sołectw.

Pani Prezes zaznaczyła, że PROW w żaden sposób nie ogranicza pomocy dla kobiet, co przedstawiają dane wskazujące na zaangażowanie kobiet w realizację PROW 2024-2020, w  poszczególne działania:

  • Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości – na 2005 decyzji o przyznaniu pomocy, 345 trafiło do gospodarstw prowadzonych przez kobiety.
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – na 7959 gospodarstw otrzymujących wsparcie, 1293 prowadzą kobiety.
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN – wsparcie otrzymuje 109 zagród, w tym 12 prowadzone przez kobiety.
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – wsparcie idzie do 89 gospodarstw, a tym prowadzone przez kobiety 13.
  • Premie dla młodych rolników – przyznano pomoc 5624 gospodarstwom, w tym 846 płci żeńskiej.
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – na 364 decyzji 123 dla gospodarstw kierujących przez kobiety.
  • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów – 867 decyzji, w tym 299 dla kobiet;
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – 778 081 decyzji, w tym 233 754 dla kobiet.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał dr. Jan Łuczkowski, który przedstawił tradycje dożynkowe kultywowane przez kobiety. W swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważne jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, a także promowanie obszarów wiejskich poprzez organizację dożynek. Pan dr. Łuczkowski głównie nawiązał do obrzędu jakim jest święcenie wieńców przygotowanych z kłosów, zbóż, kwiatów polnych, ziół, owoców i wszystkich dobrodziejstw jakie daje nam natura. Tak przygotowany wieniec, niesiono do kościoła, w celu poświęcenia, a następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w uroczystym korowodzie, któremu towarzyszyły śpiewy. Tak poświęcony i ukoronowany Wieniec dożynkowy przechowywany był przez cały rok, aż do nowego siewu..

Podczas konferencji doszło do dyskusji nt. działań PROW, zgłoszono wniosek w sprawie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, które aktualnie wyłącza rolników , którzy skorzystali z działania Młody Rolnik 2007-2013. Zweryfikować kryterium do tego działania.

W trakcie dyskusji na ten temat zaproponowano zmianę terminu dla osób, które są w trakcie nabycia kwalifikacji rolniczych, a terminem naboru wniosku, który w rzeczywistości nie pokrywa się z uzyskaniem kwalifikacji przez zainteresowanego ( nabór ogłoszony w marcu, a świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje otrzymuje dopiero w czerwcu).

Więcej zdjęć w galerii >>>

Karolina Kubiak - Biuro Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com