makowkaW odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie uproszczenia przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego (zobacz >>>), Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zasięgnęło w tej kwestii opinii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które skonsultowało przedmiotową sprawę z Policją, oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Przekazano, że pomimo odnotowanego zmniejszenia skali używania opiatów oraz popytu na heroinę, w tym na tzw. "kompot", jak również zmniejszenia odsetka osób podejmujących leczenie z powodu opiatów i braku informacji wskazujących na wzrost liczby zgonów z powodu opiatów, należy zauważyć, że regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), ograniczające dostęp do upraw maku wysoko i niskomorfinowego, zostały celowo wprowadzone w oparciu o zjawisko narkomanii. W przeszłości, przy nieograniczonym dostępie do materiału roślinnego, mak wykorzystywany był do otrzymywania tzw. "polskiej heroiny".

Wskazano, że niebezpieczeństwo związane z używaniem ww. narkotyku nie są związane wyłącznie z kwestią uzależnienia oraz wyniszczającym wpływem na organizm, lecz również drogą podania ww. środka do organizmu, z czym wiążą się choroby zakaźne przenoszone przez krew. Mając na uwadze dostępne dane epidemiologiczne, przekazano, że wprowadzone w przedmiotowym zakresie przepisy, przede wszystkim w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowały że zjawisko produkcji oraz konsumpcji tzw. "polskiej heroiny" zostało zredukowane.

Wobec tego zaznaczono, że nie można wykluczyć, że liberalizacja przepisów w zakresie uprawy maku niskomorfinowego może przyczynić się do ponownego wzrostu produkcji i konsumpcji ww. środka odurzającego.

W związku z tym, resort zdrowia poinformował, że aktualnie niezasadnym wydaje się zmiana przepisów w przedmiotowym zakresie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com