W dniachIMG 2000 39 2-3 czerwca 2014 r. w Busko-Zdroju odbyła się pierwsza konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich powołanej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Temat obrad dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi. Patronatem Honorowym konferencję objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast patronatu medialnego udzielili: TVP Kielce, Top Agrar, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Polska Wieś.

Oprócz przedstawicieli rolników, w konferencji udział wziął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubas oraz Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Kielcach Maciej Giermasińskiego, Dyrektor Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Tomasz Jagiełło oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W trakcie dyskusji zwrócono m.in. uwagę, że proces wprowadzenia na pozarolniczy rynek pracy osób stanowiących rezerwy zasobów pracy w rolnictwie ma charakter długofalowy. Z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań w przedmiotowym zakresie istotne znaczenie ma: właściwa polityka zatrudnieniowa oraz polityka społeczno-gospodarcza państwa, wykorzystanie zasobów kadrowych innych podmiotów niż urzędy pracy do realizacji polityki rynku pracy, oraz zapewnienie kompleksowości usługi (właściwy nabór do projektu, odpowiednia diagnoza kompetencji i umiejętności, dobór odpowiedniego szkolenia, z uwzględnieniem lokalnego popytu na pracę, doradztwo w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą lub mentoring w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej). Prace programowe, szczególnie na poziomie RPO wymagają wsparcia i lobbowania na tę rzecz partnerów społecznych, w gronie których Izby Rolnicze odgrywają kluczową rolę.

IMG 0000 27 IMG 00000

 

Po konferencji uczestnicy wzieli udziałw Pikniku Drobiowym organizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w Busko-Zdroju.

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy mieli okazję zwiedzić obiekt logistyczny Grupy Sadowniczo - Warzywniczej Złoty Sad Sp. z o.o. w Samborcu, zdywersyfikowane gospodarstwo rodzinne - Pensjonat „Wojtasówka”, spotkać się z założycielami Winnicy Sandomierskiej, a także zwiedzić Busko-Zdrój oraz Sandomierz.

W 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych powołała Radę do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich, w której skład weszły przedstawicielki samorządu rolniczego działające w województwach. Celem Rady jest w szczególności aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie ich dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym; wskazywanie problemów dotyczących sytuacji kobiet i rodziny na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań; podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży wiejskiej; propagowanie profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania wśród mieszkańców wsi; propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com