Wyszogród14W dniach 16-18 grudnia 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała trzy seminaria pn. „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020”. Seminaria odbyły się w Falentach k. Warszawy, Małej Wsi i Wyszogrodzie. Wzięło w nich udział 150 osób.

Celem seminariów było zgromadzenie, a następnie efektywne przekazywanie informacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ocenę i umożliwienie przepływu informacji w zakresie wyników realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno do roku 2013, jak również informacje nt. założeń WPR od roku 2014, a w szczególności skupiające się na II filarze WPR – dotyczącymi polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W seminariach udział wzięli rolnicy, osoby reprezentujących krajowe podmioty i instytucje działające na rzecz rolników na obszarach wiejskich, w tym: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe.

Falenty10 Wyszogród28 Falenty9

Program wykładów teoretycznych skupiał się głównie na: WPR – podstawowych założeniach, zasadach, celach i funkcjonowaniu, WPR kiedyś i teraz oraz polskich dokumentach programowych dla wsi i rolnictwa. Każdy uczestnik otrzymał materiały seminaryjne, które były tożsame z programem seminariów oraz z prezentacjami omawianymi przez prowadzących.

Materiały seminaryjne - zobacz pdf>>>

Uczestnicy seminarium mieli możliwość dowiedzieć się czym jest Wspólna Polityka Rolna, jaką rolę odegrała w dotychczasowym rolnictwie, jakie korzyści przyniosła i przynosi rolnikom oraz obszarom wiejskim, jaką rolę spełnia w jego rozwoju.

Szerokiemu gronu osób, w tym rolnikom i liderom wiejskim przekazane zostało znaczenie i zasadność istnienia Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano cele WPR pozwalające na poprawę sytuacji w rolnictwie, na obszarach wiejskich, bytu rolników oraz ich rodzin. W ramach programu projektu przedstawiono założenia w zakresie WPR od 2014 roku, prezentujące nowe działania stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania stawiane przez obecne czasy, potrzeby oraz możliwości. Prezentacje dały możliwość szerszego spojrzenia na poruszane kwestie, lepszego jego zrozumienia, umiejętne wykorzystanie wiedzy, w tym na skorzystanie z finansowych możliwości WPR. Wielu zainteresowanych rolników skorzystania z możliwości porad na miejscu oraz aktywnie uczestniczyła w dyskusji, zadając pytania na najbardziej nurtujące i skomplikowane kwestie.

SemWPR KSOW 12.2014 loga

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com