ue.jpgmrirw.jpgfapa.jpegprow.jpg
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny wygrała konkurs na realizację operacji szkoleniowej dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podmiotem wdrażającym w tym działaniu - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  Projekt będzie realizowany od końca lipca 2013 r. do końca grudnia 2014 r. Planowana liczba osób do przeszkolenia wynosi 12 000.
 
 
Uczestnikami szkoleń mogą być:
- Rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin;
- beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin;
- pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.
Szkolenia są dostępne dla uczestników z obszaru całego kraju spełniających wyżej wskazane warunki.
Operacja będzie realizowana w 6 etapach.
Planowane terminy realizacji etapów:
I – 22.07.-30.09.2013
II – 1.10.-31.12.2013
III – 1.1. -31.03.2014
IV – 01.04.-30.06.2014
V  - 1.07.-30.09.2014
VI - 1.10.-31.12.2014
Uwaga!Terminy mogą ulec zmianie/przesunięciom. Aktualne informacje dot. ewentualnych zmian dostępne będą na naszej stronie internetowej.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 16 godzin), w tym 8 godzin teorii i 8 godzin praktyki.
1. dnia będą odbywały się zajęcia teoretyczne, prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych,
2. dnia odbędą się zajęcia praktyczne prowadzone w zróżnicowanych obiektach leśnych.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w szkoleniach oraz do śledzenia informacji nt. realizacji szkoleń na naszej stronie internetowej!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com