DSC 0211

W odpowiedzi na zapytanie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5. lutego 2024 r. dotyczące realizacji wymogu w ekoschemacie Dobrostan zwierząt – obowiązkowe szkolenie dla rolników z ograniczenia stosowania antybiotyków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 20 lutego 2024 r. następujące informacje.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację szkoleń będzie Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) i wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Planuje się, że szkolenie dostępne będzie w trzech formach:

  • online, w której rolnik loguje się na platformę udostępnioną przez CDR/ODR i sam przechodzi szkolenie (ekrany ODL); ta forma szkolenia dostępna będzie 24 h/7 dni w tygodniu - po zakończeniu szkolenia rolnik otrzymuje w wersji elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • online, gdzie szkolenie jest prowadzone w postaci webinarium – po zakończeniu szkolenia rolnik otrzymuje w wersji elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  •  ODR organizuje (w zależności od zainteresowania rolników) szkolenie w siedzibie oddziału, gdzie trener (przeszkolony doradca) prowadzi szkolenie dla grupy rolników – planuje się, że rolnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Rolnik sam zdecyduje, z której formy szkolenia będzie chciał skorzystać. Szkolenie będzie bezpłatne dla rolników. Rolnicy, którzy zawnioskują o ekoschemat Dobrostan zwierząt w kampanii 2024 będą mogli odbyć szkolenie w trakcie realizacji ekoschematu czyli do 14 marca 2025 r., co pozwoli rolnikom na udział w szkoleniu w dogodnym terminie w ramach długiego okresu dostępności.

Obowiązkiem rolnika po odbyciu szkolenia będzie przesłanie do ARiMR za pośrednictwem portalu eWniosekPlus uzyskanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Jednostki doradztwa rolniczego realizują szkolenia w ramach zadań statutowych, MRiRW nie przeznaczyło na ten cel dodatkowych środków. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, aby spełnić warunek obowiązujący w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt ws. odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej należy odbyć szkolenie organizowane przez jednostki doradztwa rolniczego (CDR/ODR). Szkolenia będą bezpłatne dla rolników.

Prywatni doradcy mogą organizować dodatkowe fakultatywne szkolenia dla rolników, którzy niezależnie od odbycia szkolenia organizowanego przez jednostkę doradztwa rolniczego będą jeszcze zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Opisane wyżej kwestie związane ze szkoleniami wymaganymi w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt są uwzględnione w obecnie procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który został przekazany na konsultacje społeczne w dniu 15 lutego br.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com