Susza

mrirw9 lipca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie dla wniosku Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany dotychczasowego systemu wyznaczania obszarów na których wystąpiły straty w plonach spowodowane długotrwałą suszą.  Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że problem ten jest zgłaszany przez wiele województw, które wskazują, iż narzędzie Systemu Monitoringu Suszy jest bardzo przydatne, ale niestety z uwagi na zbyt małą liczbę stacji nie w pełni reprezentatywne, jeśli chodzi o zdiagnozowanie i ogłoszenie stanu klęski suszy, oraz zwracają uwagę na skomplikowaną procedurę ogłoszenia klęski suszy.

gruntyProducenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

mrirwW związku z sytuacją atmosferyczną spowodowaną brakiem opadów w miesiącach IV-VI, a także opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raport dotyczący wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą dla wielu upraw, w tym: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, 30 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wystąpienie do Wojewodów, aby rozważyli sytuację w ich rejonie włącznie z ogłoszeniem stanu klęski suszy, w celu jak najszybszego powołania komisji szacujących straty.

bydloW związku z długim okresem bezdeszczowym w maju i na początku czerwca 2015 r. w wielu regionach kraju występują już symptomy suszy. Spodziewa się, że w najbliższym czasie rozpoczną pracę komisje oceniające szkody spowodowane tym zjawiskiem. Wobec tego, 16 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o przekazanie wskazówek, w jaki sposób szacować straty w produkcji zwierzęcej, gdyż jest ona w oczywisty sposób powiązana z produkcją roślinną. Zmniejszenie plonów na użytkach zielonych oraz roślin pastewnych na użytkach ornych spowoduje obniżenie produkcji zwierzęcej lub wymusi zakup dodatkowej paszy spoza gospodarstwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com