Susza

pieniadzeW związku z pismem władz samorządowych Gminy Klonowa, popartym przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie m.in. zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy skierowanym do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resort rolnictwa poinformował, że rozwiązaniem umożliwiającym szybkie i nie budzące zastrzeżeń producentów rolnych oszacowanie szkód powstałych m.in. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez producentów rolnych ewidencji przychodów i rozchodów, która w sposób bezsprzeczny i rzetelny pozwalałaby wykazać utracone przez producenta rolnego dochody.

stawy hodowlaneW związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie udzielenia pomocy dla gospodarstw rybackich poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, resort rolnictwa poinformował, że do Związku Producentów Ryb, Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych przekazany został w ramach konsultacji poprzedzających proces legislacyjny projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponuje się stworzenie podstaw prawnych do udzielania pomocy dla rolników którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze, gmin w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

pieniadzeRada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r. przyjęła program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w 2015 r. spowodowane przez suszę i zgodnie z którym do końca września rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie państwa na ten cel wynosi ok. 450 milionów złotych. Wielokrotnie samorząd rolniczy wnioskował, aby termin składania wniosków przez rolników był wydłużony co najmniej o 2 tygodnie. Niestety głos samorządu rolniczego po raz kolejny został zlekceważony.

pieniadzeW celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

susza2W opinii samorządu rolniczego Rząd RP powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski z bolesnej nauczki, jaką była tegoroczną sytuacja związaną z wystąpieniem suszy w Polsce oraz problemy w szacowaniu strat. Zdaniem KRIR przede wszystkim należy stworzyć nowoczesny i innowacyjny system monitoringu suszy w Polsce. Środki w nowym okresie finansowym powinny się znaleźć. Tegoroczna klęska dowiodła, że punktów pomiarów jest za mało, przez co dane nie są miarodajne. Ponadto, raporty wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski były ogłaszane ze zbyt dużym opóźnieniem i dla danych upraw.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com