Susza

stawy hodowlaneW związku z programem pomocy przygotowywanym przez Rząd RP dla producentów rolnych poszkodowanych przez tegoroczną suszę, 25 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Premier RP oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie samorządu rolniczego dla apelu środowiska rybackiego w sprawie pomocy dla gospodarstw rybackich objętych suszą. Jednocześnie wniósł, aby problem rybaków śródlądowych nie został pominięty przy opracowywaniu programu pomocy poszkodowanym rolnikom.

susza20 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego wysłuchano informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podejmowanych lub planowanych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy, Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk. Minister poinformowała, że problem suszy jest jednym z najtrudniejszych problemów rolnictwa i na terenie większości kraju mamy do czynienia z wysokim poziomem suszy.

susza2Z meldunków jakie resort rolnictwa uzyskał od wojewodów wynika, że susza dotknęła uprawy na obszarze około 800 tysięcy hektarów, a wstępne szacunki strat opiewają na kwotę blisko 550 milionów złotych. Minister Rolnictwa poprosił o uzupełnienie meldunków o stratach do 24 sierpnia 2015 r., aby mógł przedstawić informację na wtorkowym posiedzeniu rządu, na którym będzie analizowana skala suszy i formy pomocy poszkodowanym.

grunty MRiRW poinformowało, że od 2015 r. w ramach zazielenienia gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązane są do przestrzegania wymogu utrzymania obszarów proekologicznych. W Polsce w ramach zazielenienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), jako obszar EFA, mogą być deklarowane międzyplony, które zostały utworzone przez wsiewki trawy w uprawę główną albo wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

gruntyW związku z suszą, która występuje na terenie całego kraju, 17 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie z samorządem rolniczym. Sytuacja rolników obecnie jest dramatyczna. Susza spowodowała, że tegoroczne plony będą zdecydowanie mniejsze i gorszej jakości. W niektórych rejonach o plonach nie ma w ogóle co mówić. Rolnicy już wiedzą, że w tym roku poniosą wielkie straty finansowe. Wielu Wojewodów nie ogłosiło stanu klęski ze względu na obecny stan prawny oparty na danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, który nie stwierdził stanu suszy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com