pieniadzeNa wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  interwencją dotyczącą problemu ze sprzedażą ślimaków i uruchomienia eksportu.

Do biura Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosili się bowiem rolnicy zajmujący się hodowlą ślimaków i dysponujący żywym ślimakiem w łącznej ilości 15 ton z przeznaczeniem na sprzedaż.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 eksport ślimaka został wstrzymany, w konsekwencji czego rolnicy nie mają możliwości jego zbytu. Problem jest naglący, gdyż zbliża się okres zimy i ślimaki nie przeżyją. Wkrótce nie będą nadawały się do sprzedaży, a jedynie do utylizacji. Rolnicy ponieśli koszty związane z hodowlą, a teraz w sytuacji braku możliwości sprzedaży będą musieli ponieść kolejne koszty związane z ich utylizacją.

W odpowiedzi na nasze pismo resort rolnictwa poinformował, że w ramach pomocy dla przedsiębiorców w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 uruchomione zostały programy, w ramach których o pomoc mogą ubiegać się również producenci rolni jak i programy dedykowane wyłącznie producentom rolnym.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do kredytów są stosowane dopłaty do ich oprocentowania w wysokości 2% w skali roku przez okres 12 miesięcy oraz jest udzielana gwarancja spłaty tych kredytów w okresie:

  • 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,
  • 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są 2 % dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Kredyty są udzielane przez banki, które zawarły stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są finansowane dopłaty do oprocentowania tych kredytów. Dopłaty będą stosowane do umów zawartych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com