Pozostałe

arimr_cd4870e10d.jpgPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 29.04.2013r. do dnia 24.05.2013r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, z późn. zm.), w terminie od dnia 29.04.2013 r. do dnia 10.05.2013 r., uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są:

opryskiwacz.jpg27 marca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony roślin. Powyższa ustawa wykonuje przepisy oraz wdraża postanowienia aktów prawa unijnego. Wprowadzenie regulacji - w zakresie środków ochrony roślin -wymaga odrębnego uregulowania w przepisach krajowych zagadnień dotyczących środków ochrony roślin oraz zagadnień dotyczących ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. W opinii projektodawcy wynika to z odmienności tych zagadnień oraz obszerności obu materii.

komisja_europejska.jpg25 marca br. Komisja Europejska przyjęła zieloną księgę, która inicjuje trzymiesięczne konsultacje publiczne dotyczące wspierania długoterminowego finansowania oraz sposobów udoskonalenia i zróżnicowania systemu pośrednictwa finansowego na potrzeby inwestycji długoterminowych w Europie. Inwestycje długoterminowe to wydatki, które zwiększają potencjał produkcyjny gospodarki. Mogą one dotyczyć infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej, obiektów przemysłowych i usługowych, technologii związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i ekoinnowacjami, a także edukacji oraz badań naukowych i rozwoju.

paliwo.jpgSystematyka użytków gruntowych, na potrzeby m.in. planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, statystyki publicznej, oznaczenia w księgach wieczystych ustalona została w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr. 38, poz. 454). W § 67 ww. rozporządzenia zostały określone grupy użytków gruntowych, do których zaliczane są m. in. użytki rolne i użytki ekologiczne. Użytki ekologiczne są to grunty oznaczone symbolem złożonym z litery „E" oraz symbolu użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R. Oznacza to, że w ewidencji gruntów i budynków symbolem „E" wykazuje się użytki ekologiczne jako jedną z form ochrony przyrody w Polsce

traktor.jpgOd 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com