ziarno

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujawnienie listy podmiotów sprowadzających zboże i rzepak z Ukrainy. Wniosek tej treści został przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r..

W informacji o wynikach kontroli działania organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża i rzepaku z Ukrainy Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że „w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. 541 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą sprowadziło do Polski 4332,7 tys. ton zbóż i roślin oleistych (o wartości 6 188 204 tys. zł), z przeznaczeniem na cele: konsumpcyjne, na pasze dla zwierząt, do siewu oraz jako zboże techniczne. W okresie tym 4,7 tys. ton zbóż i roślin oleistych (o wartości 4963,3 tys. zł) zostało sprowadzonych przez 11 osób fizycznych.”

Firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez sprowadzenie płodów rolnych zakłóciły relacje cenowe w kraju działając na niekorzyść rolników.

Samorząd rolniczy występował kilkakrotnie o ujawnienie listy ww. firm, jednak nie uzyskał przydatnych informacji w tej sprawie. Lista firm importujących zboże z Ukrainy, zamieszczona na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zawiera kluczowych informacji o ilości i wartości sprowadzonych towarów oraz ich przeznaczeniu.

Zdaniem samorządu rolniczego należy ujawnić i upowszechnić w środkach masowego przekazu listę podmiotów sprowadzających zboże i rzepak z Ukrainy. Pozwoli to na przemyślenie współpracy rolników z tymi podmiotami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com