W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie przywrócenia terminów na uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie poprawek lub załączników w ramach wsparcia realizowanego na podstawie przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększaniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 820), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 09 października 2023 r., informuje co następuje:

Pragnę podkreślić, iż między innymi na prośbę KRIR, wprowadzono już uproszczenia i działania naprawcze dla wnioskodawców dot. zmiany zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć. Tym samym umożliwiono ponowne przekazanie wnioskodawcy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisma o decyzji przyznającej wsparcie – w przypadku braku potwierdzenia odczytania go w wymaganym terminie. Zmiana ta dotyczyła etapu zawarcia umowy dla wniosków pozytywnie zweryfikowanych przez ARIMR.

Natomiast obecny wniosek KRIR o zmianę zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć dotyczy etapu oceny ARiMR już po odrzuceniu wniosków. Należy wskazać, iż dotychczas tego typu fundamentalne zmiany systemu oceny, które powodowałyby możliwość wzruszenia wniosków już odrzuconych przez ARiMR, nie były praktykowane. Wprowadzenie takich zmian do Regulaminu dotyczących sposobu weryfikacji kryteriów na obecnym etapie zaawansowania oceny wszystkich wniosków w ARiMR, nie jest możliwe, gdyż mogłoby powodować nierówne traktowanie wnioskodawców w procesie oceny wniosków.

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com