Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy mającej na celu usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz regulację obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, który został przyjęty w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów.

Główną postulowaną przez samorząd rolniczych zmianą mającą na celu jest zapewnienie stabilności czynszów dzierżawnych za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczasowa metoda ustalania czynszu, oparta na średniej krajowej cenie skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego, zostanie zmieniona. Zgodnie z nowymi przepisami, czynsz będzie ustalany na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. To rozwiązanie ma ograniczyć gwałtowne wahania wysokości czynszów.

Ponadto, kolejna zmiana dotyczy przekazywania gruntów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Lasom Państwowym. Dotychczas procedura przekazywania gruntów odbywała się poprzez decyzje administracyjne wydawane przez starostę na wniosek KOWR. Zgodnie z nowymi przepisami, KOWR będzie mógł przekazać Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty potrzebne do gospodarki leśnej poprzez umowy zawierane z Lasami Państwowymi.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie związane z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. KOWR będzie mógł nabyć nieruchomość rolnej od takiej osoby i spłacić w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawrzeć umowę dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem, bez przeprowadzania przetargu.

Dodatkowo, KOWR będzie miał możliwość wydłużenia terminu spłaty należności (nie dłuższego niż 25 lat), o ten sam okres, na jaki udzielił odroczenia ich spłaty.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com