W dniu 12 kwietnia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, przekazując co następuje:

"W imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych pragnę poinformować o aktywnym zaangażowaniu naszej organizacji w kwestię niekontrolowanego importu płodów rolnych z Ukrainy. Przedstawiciele KRIR uczestniczą aktywnie w międzynarodowych spotkaniach dotyczących tego problemu, w tym w posiedzeniach reprezentantów izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej (V4) oraz państw Trójmorza.

Podczas spotkania izb rolniczych V4 w Pradze, które odbyło się w dniach 14-15 września 2022 r., podpisano wspólne memorandum, w którym izby rolnicze V4 oraz organizacje rolnicze z regionu Trójmorza informowały o konieczności stworzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie importu z Ukrainy >>>. Natomiast podczas posiedzenia izb rolniczych V4, które odbyło się 9-10 lutego 2023 r. w Złotym Potoku w Polsce, KRIR pełniła rolę gospodarza, a przedstawiciele izb rolniczych, podczas którego sporządzono wspólny komunikat, który zaznaczał kwestię pilnego rozwiązania problemu importu z Ukrainy >>>. Ten komunikat został przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem KRIR/JM/203/2023 z dnia 14.02.2023. Ponadto uzgodniono wspólną deklarację izb rolniczych V4 oraz organizacji rolniczych z Bułgarii i Rumunii na temat importu płodów rolnych z Ukrainy, która została przekazana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: KRIR/JM/219/2023 w dniu 20.02.2023 >>> (tłumaczenie >>>).

Warto również podkreślić, że przedstawiłem treść ww. deklaracji na Prezydium COPA-COGECA 16-17 lutego 2023 r., którego gościem byli Komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis oraz Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jednocześnie informuję, że komunikaty z posiedzeń izb rolniczych V4 oraz deklarację na temat importu płodów rolnych z Ukrainy były przekazane do ministrów rolnictwa krajów V4, Komisarza UE ds. rolnictwa oraz COPA-COGECA.

Zarząd KRIR zwrócił się również w dniu 27.03.2023 do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Henryka Kowalczyka w sprawie „wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony”, która przewiduje zawieszenie stosowanie cła oraz zniesienie ograniczeń ilościowych, na płody rolne z Ukrainy, co spowoduje spotęgowanie rozregulowania wszystkich rynków rolnych w Polsce, a co za tym idzie może doprowadzić do upadku polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. W związku z działaniami KRIR, COPA-COGECA przygotowała projekt kluczowych elementów stanowiska COPA-COGECA w sprawie odnowienia tymczasowych środków liberalizacji handlu mających zastosowanie do produktów ukraińskich, obowiązujących do 6 czerwca 2023 r., które będzie przedstawione podczas Prezydium COPA-COGECA w dniach 27-28 kwietnia 2023 r. (projekt >>>).

Wierzę, że podejmowane działania spowodują przyjęcie takich rozwiązań, m.in. przez Pana Ministra, Rząd RP i Komisję Europejską, które będą miały na celu ochronę polskiego rolnictwa i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla naszego kraju. Zwracam się do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych wspólnych działań w celu ograniczenia importu niekontrolowanych produktów rolnych z Ukrainy, które zagrażają nie tylko polskim rolnikom, ale także konsumentom w naszym kraju.

Ponadto zapewniam szeroką współpracę i dalsze aktywne działanie Krajowej Rady Izb Rolniczych na rzecz ochrony interesów polskiego rolnictwa i rolników."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com