ankieta

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 11 kwietnia 2022 r., zawierające pytania dotyczące rozwiązań technicznych przy wypełnianiu wniosków o płatności, w związku z wprowadzeniem odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia i możliwością ich wykorzystania do produkcji żywności i pasz resort rolnictwa poinformował następująco:

Wskazać należy, że obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% powierzchni gruntów ornych na obszary EFA.

Obowiązek ten rolnik może wypełniać za pomocą obszarów proekologicznych takich jak elementy krajobrazu, międzyplony lub ugory.

Zgodnie z decyzją1 Komisji Europejskiej z dnia 23.03.2022 r. umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia, ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Wobec powyższego, rolnicy którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na ugorach, w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”.

Rolnicy, którzy złożyli już wnioski o płatność i w deklaracjach wskazali ugory, a zamierzają skorzystać z wprowadzonego odstępstwa, powinni dokonać zmiany rośliny z „ugór” na „ugór z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów).

Niemniej w przypadku gdy zaistnieje sytuacja, w której rolnik podczas wypełniania wniosku, zadeklarował „ugór” a nie „ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), to nie będzie ponosił on konsekwencji z racji braku wprowadzenia tej zmiany.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com