mkiśW odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 7 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej odnośnie inicjatywy legislacyjnej podjętej w 2020 r. w sprawie rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, a także źródeł finansowania organizacji ekologicznych, resort klimatu poinforował, że:

Prace nad projektem ustawy o finansowaniu organizacji pozarządowych, zostały zainicjowane przez Pana Ministra Michała Wosia w 2020 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie były koordynowane również przez niego w trakcie sprawowania funkcji Ministra Środowiska. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prace w tej sprawie nie są kontynuowane.

Odnosząc się do kwestii finansowania organizacji ekologicznych, z wiedzy posiadanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (na podstawie sprawozdań przekazywanych przez fundacje, dla których Minister Klimatu i Środowiska jest organem nadzoru) organizacje mogą pozyskiwać środki na swoją działalność statutową: z dobrowolnych wpłat członków zarządu, z dotacji i darowizn, z 1% podatku (o ile są organizacjami pożytku publicznego), mogą też prowadzić działalność gospodarczą na zasadach zawartych w ustawach regulujących ich działalność oraz brać udział w zamówieniach publicznych, konkursach ogłaszanych w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również starać się o dotacje w programach ogłaszanych przez Narodowy
i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com