pieniądze1Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym handlu detalicznym (RHD).

Zgodnie z zapisami  art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j.), przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, uznawane są jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy.

Także w art. 6 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców zapisano, iż przepisów ustawy nie stosuje się do działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem rolnicy działający w ramach RHD nie są przedsiębiorcami i do kwoty przychodu w wysokości 40 tys. PLN podatku dochodowego nie płacą.

Wydaje się, że przepisy ustawy o zdrowiu publicznym, które wprowadzają tzw. opłatę cukrowa, dotyczą przedsiębiorców, jednak na podstawie zapisów w ustawie trudno jednoznacznie to stwierdzić. Dlatego też zwróciliśmy się  do Ministra o jednoznaczną wykładnię Rządu w tej sprawie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com