karpW dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze napływające do samorządu rolniczego niepokojące informacje dotyczące trwających w resorcie rolnictwa prac nad przygotowaniem założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na lata 2021-2027 oraz istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich Lokalnych Grup Działania, wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje uwagi do proponowanych zmian.

Z informacji, które docierają do Zarządu KRIR wynika, że Rybackie Lokalne Grupy Działania z obszarów śródlądowych nie będą mogły korzystać z nowego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2021-2027.

Utrzymanie wsparcia dla obszarów śródlądowych w ramach nowego programu jest bardzo istotne, gdyż produkcja rybacka nie jest tylko związana z obszarami nadmorskimi, ale także śródlądowymi obszarami rybackimi, które koncentrujące się głównie na produkcji karpia i pstrąga.

Instrument Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na obszarach zależnych od rybactwa był realizowany dotychczas w okresach programowania 2007-2013 i 2014-2020. Działalność Rybackich Lokalnych Grup Działania pozwoliła na włączenie w proces programowania i rozwiązywania problemów tych obszarów, zarówno podmiotów rybackich, jak i samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców tych obszarów.

Działania wspierane w ramach RLGD obejmowały wsparcie w zakresie rozwoju i dywersyfikacji działalności rybackiej, rozwijania infrastruktury społecznej i turystycznej, zachowania bioróżnorodności obszarów zależnych od rybactwa, rozwijanie kapitału społecznego, oraz tworzenie nowych produktów na bazie działalności rybackiej. Jest to szczególnie istotne w perspektywie nowych wyzwań stających przed sektorem rybołówstwa, takich jak zmiany klimatyczne oraz istotne zmiany rynkowe. Wykorzystanie dotychczas nawiązanej współpracy oraz struktury RLGD umożliwia pełniejsze i skuteczne rozwiązywanie problemów na obszarach związanych z produkcją rybacką, dlatego tak istotna jest kontynuacja podejścia RLKS w ramach nowego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz utrzymanie wsparcia dla obszarów śródlądowych.

Śródlądowe obszary rybackie ze względu na tradycje i warunki stanowią naturalną bazą do rozwijania akwakultury, co może mieć duże znaczenie w świetle kierunków rozwoju branży rybackiej wskazywanych w dokumentach programowych UE.

Rybackie Lokalne Grupy Działania posiadają duży potencjał i doświadczenie, a tym samym poziom zaufania społecznego. Ze środków finansowych z nowego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” skorzystaliby przede wszystkim przedstawiciele sektora rybackiego, których reprezentacja jest bardzo liczna, a potrzeby gospodarstw ogromne. Dotychczas z tych środków korzystały również JST, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Fundusze z tego Programu przeznaczane były m.in. na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, organizację imprez kulturalnych, projekty aktywizujące lokalną społeczność, a także podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. W czasie swojego funkcjonowania Lokalne Grupy Rybackie podjęły również ogromną ilość lokalnych inicjatyw własnych, budujących kapitał społeczny poprzez aktywizację mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa.

Zdaniem Zarządu KRIR pozbawianie RLGD środków, które pozwoliłby im na dalszy rozwój i zapewniły formę wsparcia, jest mocno krzywdzące. Rybactwo śródlądowe jest równie ważne, jak rybactwo morskie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com