pieniadze2

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 8 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do takiej wysokości, aby zabezpieczyć potrzeby rolników.  

W związku z zaplanowaniem w ustawie budżetowej państwa na 2021 r. (stan na 20.01.2021 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu) środków finansowych w wysokości 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził obawy, że nie będą one wystarczające na zabezpieczenie potrzeb wynikających z zawieranych umów.

Wniosek ten potwierdzają dane dotyczące wydatków państwa w tym zakresie zrealizowanych w poprzednich latach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.: w 2017 r. — 396 152,3 tys. zł, w 2018 r. - 449 914,8 tys. zł, w 2019 r. - 459 615,5 tys. zł. (informacje NIK o wynikach kontroli za 2018, 2019 z wykonania budżetu państwa w częściach 32 — Rolnictwa, 33 Rozwój wsi, 35- Rynki rolne). O niedostatecznej ilości środków na ten cel świadczą również liczne głosy rolników zgłaszających jesienią 2020 r. problemy dotyczące zawierania umów ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa.

Ponadto, w związku z zapowiedzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niepokój samorządu rolniczego jest tym większy.

Mając na uwadze informacje o podjęciu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowej koncepcji systemu ubezpieczeń rolniczych należy pamiętać, że dzisiaj to rozwiązania ujęte w ustawie
z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 477) stanowią istotne narzędzie w zarządzaniu ryzykiem w produkcji rolniczej. Mimo, że w ostatnich latach skala środków finansowych na likwidację skutków suszy przeznaczonych przez Rząd RP była znacząca, to jednak przeprowadzone działania posiadają wadę doraźności i nie można ich uznać za rozwiązania systemowe.

Dlatego do momentu wprowadzenia nowego systemu nacisk powinien być kładziony na zwiększenie skuteczności oddziaływania dopłat do ubezpieczenia, w tym poprzez zabezpieczenie środków finansowych w ustawie budżetowej w dostatecznym stopniu, czego zdaniem rolników, może nie zapewnić kwota 400 mln zł zaplanowana w ustawie budżetowej. W ocenie rolników, w obecnej sytuacji subsydiowanie ubezpieczeń na poziomie niższym niż wskazują potrzeby, biorąc chociażby pod uwag doświadczenie ubiegłego roku, będzie miało negatywne skutki dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com