pieniądze1Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpiliśmy do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności poprzez wprowadzenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT składek KRUS.  

W odpowiedzi resort poinformował nas, że funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności jest cały czas udoskonalane. W początkowej fazie jego obowiązywania, tj. od 1 lipca 2018 r. możliwość wydatkowania środków na rachunku VAT była ograniczona wyłącznie do regulowania kwot podatku wykazanych w fakturach dokumentujących nabycie towarów lub usług oraz zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego.

Przy wprowadzaniu obowiązkowej formy mechanizmu podzielonej płatności, tj. od 1 listopada 2019 r. znacznie rozszerzono omawianą funkcjonalność. Obok już istniejących możliwości wydatkowania tych środków wprowadzono dodatkowo możliwość regulowania podatku PIT, CIT, akcyzowego, należności celnych oraz ZUS.

Cały czas analizowane są również inne możliwości. Przykładowo, powołane przez nas regulowanie przy pomocy środków zgromadzonych na rachunku VAT składek KRUS. Wprowadzenie takiej funkcjonalności zdaniem MF wymaga jednakże wypracowania algorytmu, przy pomocy którego banki pośród zwykłych przelewów krajowych mogłyby bezbłędnie identyfikować przelewy składkowe i obciążać nimi w pierwszej kolejności rachunki VAT. Na chwilę obecną taki algorytm funkcjonuje wyłącznie w zakresie składek ZUS, dzięki wdrożeniu przez ZUS indywidualnych numerów rachunków składkowych.

W przypadku KRUS nie funkcjonują takie indywidualne rachunki składkowe co powoduje, że taki jednoznaczny algorytm nie istnieje. Oznacza to, że systemy banków nie są na ten moment w stanie automatycznie zidentyfikować przelewu z tytułu ubezpieczenia kierowanego do KRUS. Identyfikacja taka wymagałaby zatem ręcznego obsługiwania przelewów.

Wypracowanie algorytmu dedykowanego KRUS to czasochłonny proces wymagający odpowiedniego dostosowania systemów po stronie banku. Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, funkcjonowanie systemu mechanizmu podzielonej płatności cały czas podlega ulepszaniu tak aby był jak najmniej kłopotliwy dla stosujących go podatników. Nie jest zatem wykluczone, że umożliwienie regulowania z rachunku VAT składek ubezpieczeniowych przez rolników na rzecz KRUS zostanie wprowadzone, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego vacatio legis umożliwiającego dokonanie zmian systemów bankowych. Niemniej jednak wymaga to ścisłej współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Banku Polskiego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wstępne działania w zakresie zbadania możliwości uruchomienia takiej funkcjonalności zostały już podjęte na początku roku. Jednakże sytuacja związana z epidemią COVID-19 wstrzymała na dość długo prowadzone ustalenia.

Niemniej jednak w najbliższym czasie planowane jest wznowienie prac w tym zakresie i zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS oraz sektora bankowego celem dokonania dalszych ustaleń i sporządzenia harmonogramu wspólnych prac nad wdrożeniem ww. funkcjonalności.

Do czasu wprowadzenia wnioskowanej funkcjonalności rolnicy, którzy posiadają środki na rachunku VAT, których nie są w stanie rozdysponować na określone ustawowo cele mogą zwracać się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ich uwolnienie, czyli przekazanie na rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozycji. Nie ma w tym zakresie ograniczenia co do ilości czy częstotliwości składanych wniosków. Wnioski te nie podlegają również opłacie skarbowej, zatem rolnicy nie ponoszą w tym zakresie dodatkowych kosztów, a organy podatkowe traktują tego typu wnioski w sposób priorytetowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com