W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 30 czerwca 2020 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie umożliwienia rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie na wykonanie studni głębinowej rozpatrzenia ich wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bez konieczności dołączania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do wniosku o pomoc.

Zarząd KRIR zgłaszał ww. problem pismem z dnia 27 marca 2020 r., a w otrzymanej odpowiedzi z dnia 6 maja 2020 r. >>> poinformowano, że „w związku z sygnałami, jakie docierają do MRiRW w sprawie niejednolitego podejścia w zakresie tych samych przedsięwzięć, MRiRW zwróciło się z prośbą do GDOŚ o przekazanie swoim poległym jednostkom (tj. regionalnym dyrekcjom ochrony środowiska), aby stosowały jednakowe podejście w zakresie tych samych kwestii”.

W województwie łódzkim wydanie takiej decyzji następuje po wykonaniu odwiertu i zatwierdzeniu przez starostwo zasobów wodnych, a konieczne jest uzyskanie tej decyzji wcześniej, aby rolnik ubiegający się o dofinansowanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych” mógł dostarczyć dokumenty w odpowiednim terminie. W poprzednim naborze z powodu braku tez decyzji, ARiMR pozostawiła wnioski bez rozpatrzenia w przypadku całej grupy rolników ubiegających się o wsparcie na wykonanie studni głębinowej z województwa łódzkiego.

Dlatego też decyzję środowiskową powinno móc dołączyć w czasie składania wniosku o płatność.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com