pieniadze2

W związku ze spotkaniem w GUS w Warszawie, które odbyło się 11.06. br. dotyczącym problemu zgłoszonego we wniosku z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR wystąpił do Premiera o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

Prezes GUS w piśmie do KRIR z 30 listopada 2018 r., przedstawił szczegółowo tę metodykę i wyniki dochodowości obliczone według niej na przestrzeni ostatnich 11 lat. >>>

Spotkanie w dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie GUS w Warszawie odbyło się z udziałem osób odpowiedzialnych za wyliczanie powyższego wskaźnika oraz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Podczas spotkania przedstawiciel GUS przedstawił, że jest to wielkość uśredniona dla całego kraju i wszystkich typów produkcji, dlatego może odbiegać od rzeczywistych dochodów realnych gospodarstw rolnych. Przedstawiciele GUS- zadeklarowali, że przygotują wykaz aktów prawnych, w których występuje wskaźnik dochodu z 1 ha przeliczeniowego a resorty odpowiedzialne za te odpowiednie przepisy rozważą, czy można je zmienić (np. 500+). Wskaźnik ten jest bardzo ważny dla rolników, bo wykorzystywany był m.in. do uzyskania świadczenia 500+na pierwsze dziecko i uzyskania prawa do stypendiów socjalnych przez studentów.

W odczuciu rolników wskaźnik podawany przez GUS w ostatnich latach nie jest adekwatny do rzeczywistej sytuacji dochodowej w gospodarstwach rolnych i jego zastosowanie powoduje deprecjonowanie rolników, ponieważ średnia, nie dotyczy konkretnego gospodarstwa i sytuacji ekonomicznej tego gospodarstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Zarządu KRIR konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com