bobrZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 roku zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego o wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego.

Wskazano, że podstawą do zmniejszenia populacji bobra są zarządzenia dyrektorów Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska wydane w 2016 roku, zezwalające myśliwym na wykonanie odstrzału redukcyjnego populacji bobra europejskiego w poszczególnych województwach na łączną liczbę około 27 tys. osobników w ciągu 3 lat.

Niestety, szkody powodowane przez działalność bobrów nie zmniejszają się. Rolnicy informują o niekontrolowanym wzroście populacji i zajmowaniu nowych terenów przez te zwierzęta oraz niszczeniu upraw, sadów, zadrzewień, grobli stawowych i dróg.

Przedstawiając powyższe zwrócono się o przeprowadzenie przez Polski Związek Łowiecki odstrzału redukcyjnego bobra na terenie całego kraju oraz wykonanie odstrzału w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

W odpowiedzi, Polski Związek Łowiecki poinformował, że obecnie obwiązujące porozumienie pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym ZG PZŁ zakłada możliwość odstrzelenia 27 tysięcy bobrów na obszarach wskazanych w zarządzeniach przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

Mając na uwadze powyższe podkreślono, że zasadnym jest zgłaszanie problemów generowanych przez ten gatunek do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska gdyż to w gestii tego organu jest określenie miejsca redukcji populacji.

Jednocześnie przekazano, że odstrzał bobra europejskiego w liczbie ok 8 000 osobników rocznie jest zdecydowanie mniejszy aniżeli przyrost populacji tego gatunku, w związku z powyższym populacja nie będzie ulegać ograniczeniu.

PZŁ poinformował, że przekaże wniosek z X posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych do zarządów okręgowych PZŁ. W lutym 2018 roku PZŁ poinformuje samorząd rolniczy o wynikach odstrzału tego gatunku w roku 2017 w ramach działań podejmowanych wspólnie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com