UE 32W związku z pismem Zarządu KRIR skierowanym do Prezes Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym sprzeciwu wobec doniesień medialnych w sprawie zmniejszenia dopłat bezpośrednich dla rolników w tych krajach, które nie przyjmą uchodźców i przekazania tych środków na fundusz migracyjny (zobacz - >>>), w dniu 8 stycznia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych, przesłanym do wiadomości Prezesowi KRIR, przekazał swoje stanowisko w tej kwestii.

Minister informuje ww. wystapieniu, że podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolników. Instrument ten zapewnia stabilność dochodów rolników w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, łagodzi skutki gwałtownych zmian występujących na rynkach rolnych i zmniejsza naturalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Uwzględniając powyższe, w opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzje państwa członkowskiego dotyczące innych obszarów czy polityk nie powinny wpływać na wysokość środków finansowych przeznaczonych na to wsparcie. W przypadku jakichkolwiek inicjatyw na forum UE zmierzających do redukcji kwot, które zostały nam przydzielone w ramach systemu płatności bezpośrednich do roku 2020, strona Polska powinna wyrazić stanowczy sprzeciw.

Zaznaczono, że należy mieć na względzie, ze obecne krajowe koperty finansowe przeznaczone na ten cel zostały ustalone w oparciu o historyczne wielkości produkcji, takie jak: plony referencyjne zbóż, powierzchnia upraw polowych, liczba zwierząt (w przypadku Polski były to dane GUS z lat 1995-1999) i uwzględniają jedynie niewielkie, stopniowe zmniejszanie różnic między krajami UE.

W rezultacie rolnicy w Polsce otrzymują w ramach płatności bezpośrednich znacznie niższe kwoty, niż np. rolnicy w Niemczech czy we Francji. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na warunki konkurowania polskich rolników. Wobec powyższego należy dążyć do wyrównania poziomu płatności bezpośrednich. Szczegóły tego zadania zostały doprecyzowane w dokumencie: "Rolnictwo, Produkcja Żywności, Rozwój Obszarów Wiejskich — Strategicznym Zadaniem Państwa. Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" (druk sejmowy nr 128) - przekazał resort rolnictwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com