paliwo30 sierpnia 2018 r. Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w ceni oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Samorząd rolniczy z zadowoleniem zaopiniował propozycję zwiększenia stawki limitu zwrotu. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez izby wielokrotnie postulaty, podkreślające konieczność zwiększenia limitu przysługującego producentom rolnym, który rekompensuje częściowo koszty energochłonnych zabiegów agrotechnicznych.

Odnosząc się do propozycji stawki zwrotu dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą (bydło) – Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o uwzględnienie w art. 4 ust. 2 pkt. 2 także hodowców trzody, owiec, kóz i koni, aby także rolnicy utrzymujący pozostałe zwierzęta gospodarskie podlegające systemowi identyfikacji ARiMR mogli skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej. Prowadzenie chowu tych gatunków zwierząt również wiąże się z dodatkowymi nakładami. Pasze objętościowe, których przygotowanie wymaga większego zużycia paliwa, tj. siano, kiszonki traw, roślin i kukurydzy są stosowane także w żywieniu np. owiec czy kóz.

Według przedstawicieli izb rolniczych, biorąc pod uwagę średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do prac związanych z chowem i hodowlą bydła w przeliczeniu na 1 DJP - zużycie kształtuje się na poziomie 40 litrów. Proponowana stawka  w projekcie ustawy, czyli 30 litrów jest za niska.

Dodatkowo zgłoszono następujące propozycje:

  1. Przywrócić terminy składania wniosków tj. marzec i wrzesień - są bardziej dostosowane do rytmu pracy rolników i urlopów w urzędach.
  2. Skreślić w całości z art. 6 ust.3 pkt .2, a zastąpić przepisem, że rolnik w odpowiednim miejscu na wniosku zaznacza czy ubiega się o zwrot akcyzy do produkcji zwierzęcej. Organ rozpatrujący wniosek o zwrot podatku akcyzowego występuje drogą elektroniczną do ARiMR o udzielenie informacji potrzebnych do ustalenia średniej rocznej liczby bydła.
  3. Skreślić pkt. 4a) w art.6 ust.2.
  4. Urząd gminy powinien występować o informacje w formie elektronicznej w sprawie rolników z danej gminy, a nie indywidualny rolnik, o zaświadczenie do Biura Powiatowego ARiMR. Zmniejszy to koszt dojazdu i ograniczy biurokrację.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com