Sprawozdania z prac

krir.jpgMiesiąc sierpień to okres żniw dla rolnictwa. Większość ekspertów szacuje, że plony zbóż będą w tym roku nieco niższe niż w ubiegłym. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych ocenia, że tegoroczne zbiory zbóż wyniosą od 24,5 do 25,5 mln ton, czyli o 6 do 8% mniej niż w 2012 roku. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiory zbóż ogółem wyniosą 27,5 mln ton (rok temu zebrano 28,4 mln ton). Niestety ceny zbóż w tym roku spędzają sen z oczu rolnikom. Od początku żniw wciąż maleją. W wielu punktach Polski wywołało to protesty. Ceny zbóż są dużo niższe niż rok temu na całym świecie. Żadna firma nie chce płacić za surowiec do produkcji więcej niż konkurencja. Rolnicy twierdzą, że ceny zbóż w porównaniu do ubiegłego roku spadły o połowę i nie pokrywają nawet kosztów produkcji.

Jednym z naj ważniejszych wydarzeń w lipcu było głosowanie w Sejmie RP nad dopuszczeniem „uboju rytualnego”. 11 lipca Sejm odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w stosunku głosów: 222 posłów było za, przeciw 178, wstrzymało się 9. Nowelizacja miała wprowadzić ustawową dopuszczalność dokonywania uboju zwierząt metodami wymaganymi przez obrzędy religijne, czyli niepoprzedzonego ogłuszeniem (tzw. uboju rytualnego), pod warunkiem, że podczas uboju nie są stosowane systemy krępowania bydła w nienaturalnym położeniu (tzw. klatki obrotowe). Projekt miał na celu utrzymanie konkurencyjności polskiej branży mięsnej na rynku światowym i zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi. 

krir.jpgJednym z najważniejszych wydarzeń w czerwcu było osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie reformy WPR. W oparciu o porozumienie pomiędzy KE, PE a Radą w sprawie WPR Komisja opracuje tekst regulacji prawnych, które nie zostaną jednak sfinalizowane przed podjęciem porozumienia co do nierozstrzygniętych kwestii. Prawdopodobnie będzie on dostępny we wszystkich językach dopiero w sierpniu/wrześniu. Następnie odbędzie się formalne głosowanie w COM AGRI. Cały pakiet (WPR i WRF) wymaga poparcia zarówno przez COM AGRI, jak i na sesji plenarnej PE, zanim zostanie przedstawiony Radzie. Rada musi zatwierdzić dokument, aby mógł on wejść w życie.

krir.jpgJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego było IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się 22 maja. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2012 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2012 rok. Obie stosowne uchwały zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było również okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazł się m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Prezes ANR Leszek Świętochowski, Prezes ARiMR Andrzej Gross, Prezes KRUS Artur Brzóska, Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska, Dyrektor Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR Jacek Bachański, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski.

krir.jpgWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy były sprawy dotyczące Zarządzenia Prezesa ANR dotyczącego uspołecznienia sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP. W tej tematyce odbyła się narada Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego i Dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR i Filii  z Prezesami Izb Rolniczych zorganizowana przez Prezesa ANR w dniu 9 kwietnia  br. w siedzibie Stadniny Koni w Walewicach. W spotkaniu jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uczestniczył  Sekretarz Stanu, Pan Kazimierz Plocke. W spotkaniu uczestniczył też Zarząd KRIR: Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR, Pan Marek Borowski, dwóch Członków Zarządu KRIR, Pan Robert Nowak, Pan Stanisław Bartman.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com