Sprawozdania z prac

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy była pierwsza konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich powołanej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2014 r. w Busko-Zdroju. Temat obrad dotyczył ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i chorobowych mieszkańców wsi. Patronatem Honorowym konferencję objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast patronatu medialnego udzielili: TVP Kielce, Top Agrar, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Polska Wieś. List gratulacyjny przesłała do Rady Pani Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP życząc owocnych obrad.

krirJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Na 68 posiedzeniu Sejmu RP, w dniu 28 maja 2014 r. Prezes KRIR jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt uzasadniał obywatelski projekt, który przywraca w Polsce możliwość uboju rytualnego. Podkreślił, że powodem zgłoszenia projektu był aspekt religijny, ale także kwestie finansowe - rolnicy w powodu zakazu takiego uboju ponoszą straty w wysokości ok. 1000-1500 zł na sztuce bydła. Jak mówił, hodowla bydła jest na granicy opłacalności. Według niego eksport wołowiny spadł, a wiele rynków zostało utraconych. Prosił o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu. Zwracał także uwagę, że zakaz uboju rytualnego spowodował, iż polskie bydło wywożone jest na Słowację i Litwę, tam rytualnie zabijane i przetwarzane na mięso przeznaczone dla Żydów i muzułmanów.

krirW kwietniu 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi przesłanie przez MRiRW PROW-u do Komisji Europejskiej i rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. Zdaniem Rządu RP Program jest kontynuacją PROW 2007-2013. W kwietniu br., zarówno Rada Europejska i Parlament Europejski przyjęły pierwszy pakiet aktów delegowanych nowej wspólnej polityki rolnej (WPR). Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania dotyczące producentów, którzy ucierpieli wskutek ustanowienia stref buforowych w związku z wykryciem 2 przypadków ASF u dzików.

KRIRJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się 17 marca 2014 r. w Warszawie. Głównym tematem obrad był afrykański pomór świń (ASF). Na spotkanie został zaproszony Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, który przedstawił działania podjęte przez Inspekcję po wykryciu ASF u 2 dzików na terenie Polski oraz zapewnił, że w tym zakresie Inspekcja zrobiła wszystko to do niej należało. Pomimo wyjaśnień Głównego Lekarza Weterynarii, członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrazili swoje niezadowolenie z efektów pracy GIW. W opinii KRIR niezrozumiałe jest wyznaczenie tak dużej strefy buforowej.

krirDziałania Zarządu w omawianym okresie sprawozdawczym skupiły się głównie na wspieraniu producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczują skutki wystąpienia wirusa ASF w Polsce. W związku z informacją o wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w powiecie sokólskim w dniu 18 lutego, Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zagrożenia, na terenie których wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje, m.in. w zakresie hodowli świń i przemieszczania polowań na dziki. Środki wprowadzone na obszarach zagrożenia obejmujących powiaty województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego to m.in. zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, (po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru. Ponadto, w tym okresie sprawozdawczym trwały prace dotyczące opiniowania przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com